Het is een heel interessante tijd waar we nu in zitten. Ten minste, ik vind het een heel interessante en boeiende tijd waar ik heel dankbaar voor ben!
Sinds 1998 ben ik mijn persoonlijke reis naar meer bewustzijn en meer mezelf zijn begonnen.
Het was met momenten spannend, andere momenten heel onrustig en donker, om dan ook momenten van glorie en opwinding te hebben.
En toch kan ik zeggen dat er iets helemaal anders is mogen ontstaan gedurende de laatste twee jaren.
Het opruimen en loslaten bleek toch nog vrij oppervlakkig te zijn geweest.
Niet dat ik dit verkeerd maak, integendeel, ik erken het en ik erken ook dat het samengaat met de mogelijkheden die het universum heeft stromend op het vraag en aanbod van de mens op aarde.
Het is nu eenmaal zo dat er op dit moment veel meer mensen zijn die anders kiezen. Die kiezen voor meer en beter en anders. Die kiezen voor samen, voor diversiteit en voor onvoorwaardelijk zichzelf zijn.
We zijn allemaal overladen met overtuigingen, definities en beperkingen die we door de levens heen verzamelden.
Te beginnen met het aannemen van de geschiedenis zoals ons die verteld wordt, het aannemen van de regels en afspraken binnen de cultuur, familie, gemeenschappen enz.
Deze tijd is een tijd van loslaten omdat we een nieuw tijdperk begonnen zijn. We laten los en ontvangen en creëren iets nieuw.
Loslaten betekent ook dat alles wat verborgen zit in het donker naar het licht mag komen.
We gebruiken zelfs letterlijk deze woorden wanneer we vermoeden dat er iets duister aan de gang is. We zeggen dan dat de waarheid wel aan het licht zal komen want dat is een universele wet.
Willen wij zelf licht zijn, lichter zijn, liefde zijn zonder voorwaarden dan is het vereist dat we oude patronen, rommel, overtuigingen, leugens en zo veel meer oude dingen, naar buiten hebben te brengen, los dienen te laten, alvorens er werkelijk iets nieuw kan ontstaan!
Indien we een nieuwe wereld wensen, een wereld in harmonie en balans, dan zullen we bij onszelf dienen te beginnen. Brutaal eerlijk onze schaduwzijde verkennen om zo duidelijkheid te krijgen over de patronen van beperkingen en controle die we gebruiken.
Het is pas wanneer je bereid bent de dingen aan te kijken zoals ze zijn, zonder oordeel, brutaal eerlijk met jezelf dan kunnen ze erkend worden en losgelaten worden.
Zolang je de verborgen en onderliggende gedachten, overtuigingen en oordelen, ongeacht of deze positief of negatief zijn, niet erkend, is er geen verandering mogelijk. Dan hebben deze macht en controle over jou!
Aan wie of wat geef jij macht, zoveel macht dat het jou weghoudt om je ware kracht te zijn?
De nieuwe wereld is aan het volk, niet aan een paar machtsverslaafden met een overtuiging dat de wereld aan hun voeten ligt.
De nieuwe wereld van harmonie en samen-zijn begint bij jezelf!
Niets of niemand buiten jezelf zal jou en deze wereld ‘redden’.
De beweging van iets nieuw begint van binnenuit en niet andersom!
Wat mag jij nog loslaten?
Waar mag jij nog neen tegen zeggen?
Beperkingen, in al zijn vormen, loslaten is toelaten dat jouw en een nieuwe realiteit op aarde kan ontstaan!

Pin It on Pinterest