Is het niet heerlijk dat wij zoveel ter beschikking hebben om mee te spelen?
We hebben de ruimte, de tijd en de geest.
De geest is onze brandstof die ons in beweging houdt en ons toelaat alles te ervaren dat vereist is om vele puzzelstukjes samen te brengen waardoor we steeds meer inzicht en overzicht krijgen van wie en wat we werkelijk zijn.
In het begin is alles een idee en het idee wordt voortbewogen door energie en verwerkt naar EMOTIE, wat dan weer vormt in ACTIE.
Als …
de oceaan = het universum
het water = vibratie
golven = niveaus van frequentie
Dan …
is de traagheid die de golven voortstuwt = energie in beweging = EMOTIE
Emotie is de brandstof gecreëerd door de geest die ons toelaat te ervaren wat vereist is om steeds meer van onszelf te zijn.
De tijd en de ruimte zijn onze gidsen tijdens deze ervaringen. Ze helpen ons richting te geven bijgestaan door meerdere gidsen. Deze gidsen zijn deeltjes van onszelf die in andere frequenties actief zijn waardoor de ervaring vanuit een veel groter ervaringsveld kan plaatsvinden.
Hier en nu ontvangen we informatie vanuit andere frequenties (dimensies) die ons helpen inzichten te vergaren over het gehele plaatje van bestaan. Die informatie hebben we nodig om hier en nu te kunnen ervaren met een lichaam van wie en wat we werkelijk zijn.
Wat als we onze ‘ik’, het ‘mens zijn’ niet zo belangrijk zouden maken als een op zich staand feit, wel zouden erkennen hoe uniek het is dat we als mens zijnde zoveel meer mogelijkheden hebben als we zouden samenwerken met de natuur van alle bestaan?
Het hele universum is een continuïteit van vibratie. Dat kun je zien als de oceaan.
Water vertegenwoordigt vibratie. Dat kun je dan weer zien als ruimte.
Golven vertegenwoordigen frequentie. Dat is te zien als tijd.
De vibratie golf heeft een drievoudig aspect dat we mogelijk teveel onderschatten. De drie aspecten van een golf zijn lengte, amplitude en frequentie.
Het kan toch geen toeval zijn dat ons lichaam voor minstens 70% uit water bestaat?
Zou het kunnen dat het water in ons lichaam ons toelaat om met gemak te bewegen, te ervaren, te veranderen en grootser te worden?
Is het toeval dat ons lichaam bestaat uit koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof, zwavel, ijzer, zout, enz.?
Wordt het nu echt geen tijd om voorbij aan onze beperkte en vastgeroeste ideeën te gaan kijken en leven.
Is het nu echt tijd om te gaan ervaren wat bedoeld is te ervaren in de plaats van problemen te creëren die ons enkel in en onder controle houden?

Pin It on Pinterest